รู้จักข้อดี-ข้อเสีย ธุรกิจแฟรนไชส์ ลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ความใฝ่ในในการเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองของใครหลายๆ คน มักจะเริ่มจากการซื้อ ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) เพราะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าการที่จะต้องมาเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเอง แต่บางคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ว่าคืออะไร และธุรกิจนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ซึ่งบทความของเราในวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับธุรกิจแฟรนไชส์เสียก่อนที่คุณจะลงทุนซื้อธุรกิจนี้มาทำเป็นธุรกิจตัวเอง โดยจะมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างนั้น ตามมาดูเลย

ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) คืออะไร

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับ ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) นี้ก่อน ซึ่งแฟรนไชส์ คือ ระบบการทำธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้วมอบสิทธิเครื่องหมายการค้า โดยถ่ายทอดรูปแบบการทำงานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ให้กับผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อให้ทุกสาขาของธุรกิจมีวิธีดำเนินการและมาตรฐานแบบเดียวกัน การทำแฟรนไชส์ถือเป็นหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจ โดยต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. แฟรนไชซอร์ (Franchisor) หรือ เจ้าของสิทธิ เป็นผู้คิดค้นวิธีการทำธุรกิจ และเป็นผู้ขายสิทธิในการทำการค้าภายใต้ชื่อธุรกิจของตนเอง โดยจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดรูปแบบการทำงานทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิ

2. แฟรนไชซี (Franchisee) หรือ ผู้รับสิทธิ เป็นผู้ซื้อสิทธิในการทำการค้า โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อธุรกิจ (Franchise Fee) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมเริ่มแรก ก่อนเริ่มดำเนินงาน

3. ค่าธรรมเนียมเปอร์เซ็นต์ (Royalty Fee) เป็นค่าตอบแทนที่แฟรนไชซีต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องตามสัดส่วนของผลการดำเนินงาน อาจเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเดือน หรือจากยอดขาย

ซึ่งเราก็พอรู้จักธุรกิจแฟรนไชส์กันแล้ว ต่อไปเราก็จะพาคุณไปรู้จักกับข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์นี้กัน เพื่อให้เป็นความรู้ให้คุณในการตัดสินใจว่าจะลงทุนทำธุรกิจนี้ดีหรือไม่

ข้อดีของธุรกิจแฟรนไซส์

1. มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากแฟรนไชส์ซอร์ได้พัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับจากบุคคลทั่วไปแล้ว และมีเครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับ เป็นที่คุ้นเคยของผู้บริโภค ดังนั้นแฟรนไชส์ซี่จะได้รับประโยชน์จากการที่เครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. ย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ แฟรนไชส์ซอร์ได้ทุ่มเทเวลาและลงทุน เพื่อสร้างพัฒนาและบันทึกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และแฟรนไชส์ซี่จะประหยัดระยะเวลาในการเรียนรู้ ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

3. มีการโฆษณาและสนับสนุนการขายร่วมกัน แฟรนไชส์ซอร์จะดูแลการโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของตนเป็นประจำอยู่แล้ว แฟรนไชส์ซี่บางรายอาจจะร่วมรับผิดชอบโดยการจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโฆษณาให้แก่แฟรนไชส์ซอร์ ตามแต่จะตกลงกัน

4. ได้รับการฝึกอบรมและถ่ายโอนความเชี่ยวชาญ แฟรนไชส์ซี่ย่อมได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้จากแฟรนไชส์ซอร์เพื่อส่งเสริมความสำเร็จ เนื่องจากความสำเร็จและผลกำไรของแฟรนไชส์ซี่ย่อมเกี่ยวโยงกับความสำเร็จของแฟรนไชส์ซอร์โดยตรง

5. ได้รับบริการช่วยเหลือจากผู้ขายแฟรนไชส์ แฟรนไชส์ซอร์จะให้ความช่วยเหลือ แนะนำและให้บริการต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซี่ตามข้อตกลงตลอดอายุของสัญญา

ข้อเสียของธุรกิจแฟรนไซส์

1. ขาดอิสระในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบที่ผู้ขายแฟรนไชส์กำหนดไว้เท่านั้น

2. ไม่มีหลักประกันความสำเร็จ ซึ่งหลายคนเลือกทำธุรกิจนี้เพราะคิดว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง แต่ก็ไม่มีหลักประกันที่แน่นอน เนื่องจากความเสี่ยงทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

3. ค่าใช้จ่ายสูงในการชำระค่าธรรมเนียมและผลตอบแทน เพราะเงินแต่ละบาทที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์  ได้จ่ายไปแล้วนั้น จะได้อะไรกลับมาบ้าง ผู้ขายแฟรนไชส์ช่วยอะไรบ้าง โฆษณาอย่างไรบ้าง เพราะทุกอย่างที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จ่ายจะมองว่าต้องมีอะไรตอบแทนกลับมาให้เขาบ้าง

หลังจากที่ได้รู้ข้อดีข้อเสียของ ธุรกิจแฟรนไซส์ กันไปบ้างแล้ว หวังว่าจะเป็นความรู้ให้คุณสามารถตัดสินใจว่าจะลงทุนกับธุรกิจแฟรนไซส์นี้ดีหรือไม่ ซึ่งการที่คุณจะลงทุนกับธุรกิจนี้จะต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสูง เพราะมีสาขามาก และมีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างดีอยู่แล้ว แต่คุณต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้คุ่มค่ากับที่ลงทุนไป

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

เรื่องที่เกี่ยวข้อง